Nikola Tesla byl přinejmenším jedním z největších vynálezců všech dob. Bylo mu přiznáno kolem 300 patentů, mnoho jeho dalších vynálezů ale patentováno vůbec nebylo. Nejde přitom o nějaké marginální vynálezy. Tesla stál u zrodu snad veškerých elektrických zařízení, které dnes používáme. Vynalezl střídavý proud a celou dodnes používanou distribuční soustavu, dále elektromotor, rentgenové záření, neonové zářivky, rádio, dálkové ovládání, robotické stroje, průmyslovou výrobu chemických hnojiv, laser a bezdrátovou komunikaci vůbec.

Tesla byl ale výjimečný nejen svými vynálezy. Byl nesobeckým vizionářem s touhou pozvenout celé lidstvo. Chtěl ukončit války, nasytit všechny obyvatele planety a poskytnout celému světu bezplatnou a ničím neomezenou elektrickou energii. Sám byl považován za podivína i nadčlověka - spal jen pár hodin denně, dokázal dokonale kontrolovat procesy ve svém těle a pořádal představení, kdy sebou nechával procházet desetitisíce voltů a pohrával si se stvořenými kulovými blesky. Během svého života musel bojovat s lživými pomluvami, propagandou svých rivalů a nepřátel, lidským ignorantstvím, finančními obtížemi, neuznáním a krádežemi objevů. Za vynálezy rentgenového záření i rádia získali Nobelovu cenu lidé, kteří obojí objevili až po Teslovi. A nad nevybíravým Edisonem sice vyhrál "válku" o prosazení výhodnějšího střídavého proudu, přesto je to však Edison, o kom se učí jako o největším vynálezci elektrického věku.

Jedině Nikola Tesla je ale nazýván Pánem blesků.

Nejnovější články