publikováno 20. 4. 2016

Thomas Alva Edison

Edison

Edison je mnohými pokládán za největšího vynálezce všech dob, za otce elektřiny a stvořitele našeho elektrického věku. Původně chudý a nahluchlý chlapec, který si splnil americký sen a stal se vynálezcem, boháčem a legendou.

Narodil se 11. února 1847 v USA, zemřel v roce 1931. Od malička byl hodně nemocný, do školy chodil jen krátce. Už jako chlapec se ale velmi zajímal o přírodní vědy. Ve svých 10 letech ve sklepě domu, kde s rodiči bydlel, vybudoval malou chemickou laboratoř. Chemikálie byly drahé, musel si na ně vydělávat prodejem zeleniny a roznáškou novin. Jeho život silně ovlivnil fakt, že při svých pokusech částečně ohluchl. V 15 letech začal vydávat vlastní noviny – The Weekly Herald. Vystřídal různá zaměstnání, mnoho jeho prvních vynálezů souviselo se skutečností, že pracoval jako telegrafista.

Edisonovy vynálezy

Edison

Prvními vynálezy, které Edison prodal, byly tiskací telegraf, duplexní telegraf a vícekanálový automatický telegraf. Utržené peníze investoval do labroatoře v Menlo Park.

Mezi další vynálezy zrozené v jeho laboratořích patří sčítač hlavů, uhlíkový reostat, cyklostyl, fonograf, žárovka, elektroměr, magnetický třídič železné rudy, dynamo, elektrocentrála, stejnosměrný elektrický rozvod, tavná pojistka, filmový pás s perforací, kinematograf, NiFe akumulátor, elektromobil, gramofonová deska umělý kaučuk.

Pravda je ale od běžného povědomí o Edisonovi dost odlišná. Většina jeho vynálezů je již překonána, některé byly vynalezeny už dříve, ale Edison si je nechal patentovat, další vnyalezli jeho zaměstnanci (elektromobil, kinofilm, gramofonová deska, ...).

Edison podnikatel

Vynálezce měl ještě druhou stránku. Byl to podnikatel. Tvrdý na sebe, ale i na druhé. Za většinou jeho vynálezů stojí lidé, které dokázal přimět pracovat pod svým jménem. Když do svých služeb přijímal chudého Srba Nikolu Teslu, slíbil mu za vylepšení svého stejnosměrného dynama 50 tisíc dolarů. Po splnění úkolu mu ale jen řekl: „Až se z tebe stane skutečný Američan, teprve pak tento vtip oceníš.”

„Edison byl zlomyslný, vynalézavý, odhodlaný, neústupný soupeř a snad nejvlivnější tvořivý mozek té doby,” napsal americký spisovatel Marc Seifer.

Edisonův úspěch paradoxně spočíval i v tom, že nehleděl moc daleko. Vynálezy jeho podniku byly určeny k rychlému použití a zpeněžení a vůbec nevadilo, že většinou stejně rychle zastaraly. Zaplaceno za ně už bylo.

Tesla

Nikola Tesla

Oproti tomu, Edisonův současník a nejprve zaměstnanec, posléze rival Nikola Tesla, stvořil téměř vše, na čem dnešní elektrotechnika stojí - střídavý proud, jeho rozvod, asynchroní motor, radiové vysílání,...

Tesla byl však nepraktický, nervově labilní a měl značný handicap balkánského přistěhovalce. Viděl však dál než Edison a nejspíš i daleko za naši přítomnost. Jeho vynálezy postupem času byly čím dál odtrženější od reality a v pozdějším věku Tesla už přímo odmítal zakázky, které slibovaly jen rychlý zisk. Na rozdíl od Edisona měl univerzitní vzdělání a znal cizí jazyky, výrazně jej intelektuálně převyšoval a byl asi jediným, kdo se dokázal Edisonovi vzepřít.

A také asi jediným, kdo nad ním zvítězil.

ZDROJE INFORMACÍ:

Související články