publikováno 22. 4. 2016

Antigravitace

Tesla

Dynamická teorie gravitace

Ve svém bohatém portfoliu vynálezů (televize, rádio, transformátor, střídavý proud, neonové světlo, mikrovlny, radar, dálkové ovládání, robotika,...) Nikola Tesla obsáhl také letectví a snahy o antigravitaci. V roce 1928 si nechal patentovat létající stroj, který měl fungovat díky elektrickému pohonu bez křídel a vrtulí.

Na základě výzkumů uplatnění elektřiny při pohonu létajících strojů Tesla přišel s takzvanou Dynamickou teorií gravitace. Ačkoli tuto teorii, která byla v rozporu s teoriemi Alberta Einsteina, nikdy uceleně nepublikoval, v mnoha rozhovorech a přednáškách ji vysvětloval.

Einstein se mýlil

Dynamická teroie gravitace předpokládá, že pohyb vesmírných těles není způsobován zakřivením prostoru, jak tvrdil Einstein, nýbrž všudypřítomným polem energie. Podle Tesly také neplatí Einsteinova rovnice E=m*c2, v jeho pojetí obsahuje hmota jen tu energii, kterou získala z okolního prostředí.

Podle Einsteina se prostor zakřivuje díky přítomnosti vesmírných těles. „Tato teorie je sama sobě velmi protichůdnou. Každá akce je provázena stejnou reakcí, jejíž efekt je přesně opačný, a mé jednoduché mysli se zdá, že zakřivení prostoru musí mít také opačný efekt na vesmírná tělesa, což povede k vyrovnání zakřivená. Jelikož akce a reakce existují spolu, předpokládané zakřivení prostoru je proto zcela nemožné - ačkoli, i kdyby existovalo, nevysvětlovalo by pohyb těles, jaký je pozorován. Jen existence energetického pole je může vysvětlit, a to bez zakřivení prostoru. Všechna literatura na tento předmět je marná a odsouzená k zapomenutí.

Všudypřítomný éter

V svém článku Největší úspěch lidstva Tesla popsal, že veškerý prostor vyplňuje světlonosný éter. Ten je formován tvůrčí životodránou silou a je vrhán do nekonečných zákrutů (mikro šroubovic) dosahujících téměř rychlosti světla, které se stávají hmotou. Když síla vyprchá a pohyb ustane (rozpad atomů), z hmoty se stane opět éter.

Člověk se podle Tesly „může naučit tyto procesy ovládat - vytvářet hmotu z éteru. Vytvořit cokoli od energie po hmotu. Změnit velikost Země, kontrolovat počasí i roční období, létat vesmírem, srážet planety a vytvářet nové hvězdy, teplo, světlo. Vytvořit život v nekonečných formách.”

Současný náhled na gravitaci

Moderní myšlení o gravitaci předpokládá, že když se těžké objekty pohybují, vyzařují gravitační vlny, které se šíří rychlostí světla. Tyto gravitatační vlny se chovají stejně, jako mnohé další typy energetických vln. Teslovy největší vynálezy byly založeny právě na studiu vln. Tesla totiž vždy považoval zvuk, světlo, teplo, rentgenové a radiové vlny za příbuzné fenomény, které je možné popsat stejnými matematickými zákony. Jeho nesouhlas s Einsteinem napovídá, že do svého vnímání vln zahrnoval i gravitaci.

V roce 2016 byla detektorem LIGO potvrzena existence gravitačních vln. Vlny potvrzují Einsteinovu teorii, jelikož jde v podstatě o vlny deformací prostoru, zároveň ale potvrzují myšlenky Tesly, protože gravitační vlny jsou všudypřítomné a prostupují celý vesmír. Zatím ale dokážeme změřit jen masivní gravitační vlny, způsobené kataklyzmatickými událsotmi, jakými je třeba srážka dvou obřích černých děr.

ZDROJ INFORMACÍ:

Související články