publikováno 20. 4. 2016

Tesla (jednotka)

bankovka tesla

Tesla je odvozená jednotka SI učující sílu magnetického pole. Jednotka byla zavedena na Generální konferenci pro míry a váhy v roce 1960 jako pocta Nikolu Teslovi.

Definice jednotky

Homogenní magnetické pole má magnetickou indukci 1 Tesla, působí-li na přímý vodič s aktivní délkou 1 metr kolmý k indukčním čárám a protékaný stálým proudem 1 Ampér silou 1 Newton.

Vztah k jiným jednotkám

T = V*s/m2 = N/A*m = J/A*m2 = H*A/m2 = Wb/m2 = kg/C.s = N.s/C.m = kg/A*s2

Praktické využití

Pro běžnou elektrotechnickou rpaxi je jednotka 1 T příliš velká, takže spoužívají spíše její setiny – 1 militesla [mT] a tisíciny – 1 mikrotesla [μT]. Hodnoty v řádech tesla se používají pouze v lékařství v přístrojích pro magnetickou rezonanci. Vyšší jednotky, jako kilotesla, megatesla a gigatesla mají využití jen v astrofyzice při popisech supersilných magnetických polích rychle rotujících objektů, například takzvaných magnetarů.

Dosud nejsilnějšího elektromagnetem vytvořeného magnetické byle o hodnotě 38 T bylo dosaženo v roce 2014 v laboratoři při nizozemské Radboud University v Niijmegen.

ZDROJE INFORMACÍ:

Související články