publikováno 21. 4. 2016

Vynálezy, které Nikola Tesla předpověděl

vysilac

Smartphony, internet a bezdrátová komunikace

Nikola Tesla toho vynalezl tolik, že bez něj by naše století bylo jen těžko takové, jaké je. Vynalezl rádio, televizi, střídavý proud, transformátor, neonové světlo, dálkové ovládání, roobty, rentgenové paprsky, radar, mikrovlny a tucty dalších přelomových věcí. Dokonce ale předvídal zrození internetu, chytré telefony a bezdrátovou datovou komunikaci.

„Můj plán přenosu informací, pro který byl navržen název Světová telegrafie, je snadno zrealizovatelný. Nemám pochyb, že se ukáže být velmi efektivní v osvícení mas... Každý z nich [vysílačů] bude ideálně umístěn blízko nějakého důležitého centra civilizace a novinky, které obdrží skrze jakýkoli kanál budou bleskově odeslány na všechna místa glóbu. Levné a jednoduché zařízení, které bude možné nosit v kapse, ať bude umístěno kdekoli na moři nebo zemi, může pak zaznamenat světové novinky nebo speciální zprávy, jak jen bude libo. Celá země tak bude přeměněna na obrovský mozek, který bude schopný odezvy v každé své části. Jelikož jediná elektrárna s jen stovkou koŇských sil může pohánět stovky milionů nástrojů, celý systém bude mít skutečně nekonečnou pracovní kapacitu, a musí tak neskutečně zpřístupnit a zlevnit přenos znalostí,”[1] uvádí Tesla ve svém spisu Bezdrátový přenos elektrické energie.

Roboti

stroj

Tesla věřil ,že jednoho dne budou stroje obdařeny svou vlastní myslí. Správně předpověděl vzestup robotů a umělou inteligenci. Sám v roce 1898 vyrobil dálkově ovládanou lodičku, kterou nazval teleautomaton, Byla předvedena na Madison Square Garden davu šokovaných a zmatených diváků. Většina lidí v té době ani netušila, že existují radiové vlny, takže přihlížející nedokázali pochopit, jak Tesla dokáže kontrolovat pohyby lodi a její malá světýlka jen pomocí své vysílačky. Mnoho lidí považovalo Teslovu dálkově ovládanou loď za čirou magii.

„Nesčetné činnosti dnes stále vykonávané lidskýma rukama budou vykonávat atomatony. Právě v této chvíli vědci pracující v laboratořích amerických univerzit se pokouší stvořit to, co bylo popisováno jako myslící stroj. Já jsem tento výzkum předíval. SKutečně jsem zkonstruoval roboty. Ve dvacátém prvním století převezme robot místo, které ve starověkých civilizacích zastávala otrocká práce. Není důvod, proč by se většina toho nemohla stát v méně než století, osvobodíc lidstvo, aby se mohlo věnovat vyšším cílům.”[2]

Létající stroje

stroj

Tesla předvídal také moderní létající stroje, a to už v době, kdy bylo letectví teprve v plenkách. Věřil, že jednoho dne bude cesta z Evropy do Spojených států trvat jen pár hodin. Věřil, že naše letadla budou napájena bezdrátovou energií a že přonesou rozpuštění národních hranic, po kterém bude nsáledovat světový mír a hramonie. V těchto směrech se Teslovy vize ještě bohužel nenaplnily.

Později také zkoumal užití antigravitace. Jeho patent z roku 1928 na elektřinou poháněný létající stroj nemá křídla ani vrtule. Před svou smtí pak Tesla navrhl plány na pohon vesmírné lodi. Nazval jej pohon anti-elektromagnetickým polem, nebo také vesmírný pohon.

„Po těchto experimentech jsem plánoval postavit létající stroj, který by byl schopný letu nejen vzduchem, ale také meziplanetárním prostorem. Princip provozu létající stroje je takovýto: proti směru letu je hustota éteru oslabována generátorem instalovaným v létajícím stroji. Jak se éter bude snažit zachovat stejnou hustotu na všech stranách, dá se létající stroj do pohybu. Když budete uvnitř tohoto létajícího stroje, nebudete cítit zrychlování, jelikož éter vám nebude bránit v pohybu. Své plány jsem ale musel opustit. Byly pro to dva důvody: za prvé, neměl sem peníze na to, abych mohl pracovat tajně. Ale hlavním důvodem bylo, že v Evropě začala velká válka a já jsem nechtěl, aby mé vynálezy byly zneužity k zabíjení! Kdy už tohle lidské šílenství skončí?”[3]

Volná energie a konec monopolů

Nikola Tesla věřil, že svět je na pokraji odhalení možností získávání volné energie. Věřil, že energetické společnosti, jejichž monopol kontroluje a prodává energii, brzy skončí. Zjistil totiž, že energie je všude kolem nás a že jediné, co potřebujeme, je naučit se ji využívat a příroda nás bude zdarma zásobovat.

Tesla předpověděl příchod demokratizace a decentralizace energie, procesů, které teprve nyní naplno propukají. Ještě ale zbývá naučit se, jak sklízet volnou elektřinu Země.

ZDROJE INFORMACÍ:
[1] The transmission of electrical energy without wires. Twenty-First Century Books. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: http://www.tfcbooks.com/tesla/1904-03-05.htm
[2] A machine to End War. Twenty-First Century Books. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: http://www.tfcbooks.com/tesla/1935-02-00.htm
[3] Tesla's Flying Machine. FUel-Efficient-Vehicles. [online]. [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: http://fuel-efficient-vehicles.org/energy-news/?page_id=1284

Související články