publikováno 20. 4. 2016

Teslovy výjimečné smysly

Teslovo oko

Zrak

Nikola Tesla od malička trpěl zvláštní tělesnou, možná i psychickou, poruchou smyslů, konkrétně zraku a sluchu. Nebo to byl možná dar.

V chlapeckých letech jsem trpěl zvláštní poruchou, která spočívala v tom, že se mi před mým zrakem zjevovaly obrazy, často doprovázené silnými záblesky světla, které mi znemožňovaly vidět skutečné objekty a vyrušovaly mě při přemýšlení nebo při jiné činnosti,[1] popisuje sám Tesla. Porucha se projevovala tak, že když někdo něco řekl, Tesla onu vyřčenou věc okamžitě spatřil před očima, jako kdyby byla skutečná, což samozřejmě překáželo vidění skutečného světa. Totéž se dělo na základě asociací - když Tesla spatřil něco, co v jeho mozku vzbudilo nějaké silnější asociace či představy, spatřil onu asociovanou věc.

Postupem času si Tesla tento vztah uvědomil a dokázal jej přemoci. Naučil se všímat si dokonale svého okolí a a vždy rozpoznat, co mu která věc připomíná a tím živému spatření oné věci předejít.

Vrozenou vadu nakonec Tesla zužitkoval, dokázal si totiž naprosto přesně představit své vynálezy a dokonce je v hlavě kriticky pozorovat a navrhovat úpravy. Vždy tak nejprve v hlavě věc vynalezl a až poté sestrojil funkční prototyp.

Teslovo ucho

Sluch

Když Tesla nastoupil na pozici telegrafního technika v Budapešti, začal ho trápit pro změnu sluch. Byl jsem schopen slyšet hodiny, když mezi mnou a jimi byly tři místnosti. Moucha, která by přistála na stole v místnosti, by v mém uchu způsobila tupé žuchnutí. Kočár, jedoucí ve vzdálenosti několika mil, úplně otřásal celým mým tělem. Houkání lokomotivy ve vzdálenosti dvacet nebo třicet mil působilo, že židle nebo lavice, na níž jsem seděl, vibrovala tak silně, že mi to působilo nesnesitelnou bolest.[1]

Krátký čas po nástupu sluchové nepříjemnosti Tesla během jedné procházky při západu slunce vynalezl asynchronní motor, první z jeho přelomových vynálezů.

Vítězství nad smysly

Není známo, jakým způsobem suchové problémy Tesla překonal, ale v interview z roku už říká: Můj zrak a sluch jsou perfektní a, odvažuji se říct, silnější než ostatních lidí. Slyším hrom vzdálený stopadesát mil a na nebi vidím barvy, které ostatní vidět nedokáží,[2] a dodává, že tyto schopnosti měl už v dětství, ale později je vědomě rozvinul.

[1] Nikola Tesla: Muž, který už viděl internet, počítače i mobily. 21. století. [online]. 19.8.2010 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://21stoleti.cz/2010/08/19/nikola-tesla-muz-ktery-uz-videl-internet-pocitace-i-mobily/
[2] This Interview With Nikola Tesla From 1899 Reveals His Extraordinary Personality. The Mind Unleashed. [online]. 26.5.2015 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://themindunleashed.org/2015/05/this-interview-with-nikola-tesla-from-1899-reveals-his-extraordinary-personality.html

Související články